Chuyên mục: Truyền thừa Karma

Cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ Karmapa

Đức Karmapa 16   16 Vị tổ Karmapa và Vị tổ hiện tại thứ 17 ngồi giữa      Đây là một tác phẩm tràn đầy sự kỳ diệu về cuộc đời siêu việt của 16 vị Tổ dòng Karma Kagyn, đây là một phẩm rất đáng để chúng ta đọc và học hỏi. Link => CUOC DOI…
Đọc thêm

Sơ lược truyền thống Karma Kagyu

Các Chư Đạo Sư trì giữ dòng Karma Kagyu Cây truyền thừa Karma Kagyu Thaye Dorje, Đức Pháp Vương Gyalwa Karmapa đời thứ 17 là vị hộ trì Dòng truyền thừa Karma Kagyu, một dòng phái Phật giáo ở Tây Tạng đã hoạt động được 900 năm nay. Lịch sử của dòng truyền thừa này bắt…
Đọc thêm