Chuyên mục: Kinh sách Shangpa

Lời khuyên Kalu Rinpoche dành cho các đệ tử

Đức Bokar Rinpoche và Bậc Thầy Kalu Rinpoche  Đối với những người biết tôi và cuộc đời của tôi, ước muốn đi theo con đường dẫn đến giải thoát của Lạt ma (Đạo sư) của họ, tôi xin nói ít lời này. Bởi tất cả chúng ta là những môn đồ của Đức Phật nhân…
Đọc thêm

Luận giảng của Kalu Rinpoche về Bốn pháp của Gampopa

Dorje Chang Kalu Rinpoche Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao la và sâu xa của Phật Pháp. Trong những giáo lý đó, Bốn Pháp của Đức Gampopa mang lại một…
Đọc thêm