Chuyên mục: Truyền Thống

Sự nhất quán của các Truyền thống Tây Tạng

Trong truyền thống Nyingma, có tất cả ba nội mật điển: ma ha du già (mahayoga), a nậu du già (anuyoga) và a tỳ du già (atiyoga). Ma ha du già nói đến đại pháp thân—chính là sự bất khả phân ly siêu phàm của hai chân lý, nhưng điều này thật ra cũng không…
Đọc thêm

Bài giảng ngắn về thực hành tịnh hóa

Lễ tán Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Với tình thương lớn trong cõi trược, ác đấu, Phát năm trăm lời thệ nguyện thật rộng sâu Như sen trắng đẹp, nghe danh không thối chuyển Chí thành đỉnh lễ Đấng Từ Phụ Bổn Sư.[1] Thọ nhận ân phước gia trì nhanh chóng nhờ Đạo Sư Du Già: Từ thánh tích Ngũ Đài Sơn, Ân phước Diệu Cát Tường tan hòa vào tâm, Chí thành đỉnh lễ Đức…
Đọc thêm

Tara – Mẹ của tất thảy

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, mỗi đạo hữu sẽ hoằng dương thực hành Cứu Độ Mẫu Tara bởi không có sự truyền bá này, lợi lạc và sự gia trì mạnh mẽ của thực hành sẽ chẳng bao giờ trở nên phổ biến. Giải thoát tùy thuộc vào chính bạn, vì thế, hãy…
Đọc thêm

Hãy lật ngược những suy nghĩ của bạn

“Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân chúng ta và cho cả hành tinh này là lật ngược lại toàn bộ suy nghĩ ấy. Pema Chodron đã chỉ cho chúng ta thấy mặt cấp tiến của đạo Phật.” Ở mức độ căn bản nhất, tất cả chúng sanh đều nghĩ rằng…
Đọc thêm

Bài giảng 2 – Tara – Phật Mẫu nhanh đáp lại – tất thảy đều tôn kính

Từ năm nay trở đi, tôi cũng hy vọng rằng Phật tử từ khắp nơi trên thế giới có thể kết hợp việc tụng Lời Tán Thán này vào lịch trình của họ. Đừng thỏa mãn với sự hiểu về nghĩa đen của bản văn mà hãy cố gắng đưa vào thực hành, chẳng hạn bằng cách tụng đọc. Chúng ta đã hoàn mãn bài giảng thứ nhất về Lời Tán Thán Hai Mươi Mốt Cứu…
Đọc thêm