Chuyên mục: Truyền Thống

Phật Giáo Không Bộ Phái

Trong việc nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta cần hiểu rằng có một cách thế đúng đắn để thực hiện điều đó. Khi bạn nghe giảng những giáo lý Phật giáo này, hãy đặt sang một bên mọi sự xao lãng và tập trung tâm bạn với ý hướng nhất tâm trên những ngôn từ…
Đọc thêm

Một câu chuyện của Yogi Phurba

Về mặt biểu lộ phương diện hoạt động của chư Phật, đôi khi người ta nói rằng các yogi (hành giả) Vajrakilaya uy lực hơn các yogi Yamantaka, thân tướng phẫn nộ của Manjushri (Đức Văn Thù). Vajrakilaya tượng trưng cho phương diện hoạt động của tất cả chư Phật, và Yamantaka Heruka tượng trưng…
Đọc thêm

Tương Duyên

Từ đỉnh ngọn kiếm thanh xuân thống lãnh của bất nhị Bùng lên ngọn lửa thiêu tan mọi vọng tưởng nhị nguyên. Nguyện cầu Đức Văn Thù, Bổn tôn đoạn diệt mọi hạnh phúc, khổ đau nhị nguyên đối đãi, Luôn an trụ bất phân ly trong đóa sen nơi trái tim của bạn. Tôi…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Yeshe Sangpo Rinpoche

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Ngài đã giảng dạy vô lượng giáo lý để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sự thống khổ luân hồi. Đức Phật đã tiên tri về hóa…
Đọc thêm

Phương pháp thực hành thiền chỉ

Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến trạng  thái tâm  tĩnh lặng. Điều chúng  ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm. Khi thực hành Thiền Chỉ, chúng ta đang phát triển và tăng cường trạng thái đó, và sau rốt chúng ta có thể giữ được tâm an bình mà không cần cố gắng gì cả. Tâm chúng…
Đọc thêm