Chuyên mục: Shambhala

Phương pháp thực hành thiền chỉ

Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến trạng  thái tâm  tĩnh lặng. Điều chúng  ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm. Khi thực hành Thiền Chỉ, chúng ta đang phát triển và tăng cường trạng thái đó, và sau rốt chúng ta có thể giữ được tâm an bình mà không cần cố gắng gì cả. Tâm chúng…
Đọc thêm

Đảo Chiều Tư Duy

Cơ bản mà nói, tất cả mọi người, mọi loài đều cho rằng mình đương nhiên phải được hưởng phúc hưởng vui. Khi đời sống va vấp phải đau khổ hay vướng chuyện không may, người ta hay quy rằng có cái gì đó bất ổn. Chuyện không có gì to tát nếu quý vị…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Sakyong Mipham Rinpoche

Đức Sakyong Mipham Rinpoche chính là cầu nối tâm linh duy nhất giữa hai thế giới – châu Á và  Tây Phương bởi Ngài được trưởng dưỡng và hấp thụ cả hai nên văn hóa lớn này. Đức Sakyong là con trai cả của Đức Chögyam Trungpa Rinpoche và chính là Hóa thân của Đấng Mipham…
Đọc thêm