Chuyên mục: Tổ Chức

Mưa cam lồ – công đức phóng sinh

Với giới tu sĩ hay cư sĩ Phật giáo, những vị đã quy y, hay thiện nam tín nữ chưa quy y, nếu các bạn có thể nghiên cứu bài báo này một cách chú tâm, nó dứt khoát sẽ rất lợi lạc với các bạn về sự phát triển nghề nghiệp, sự vun bồi…
Đọc thêm

Giáo lý khẩu truyền về tám đoạn kệ luyện tâm

Đoạn kệ 1: Luôn luôn xem người khác là thân thương và quý báu Bằng cách nghĩ về tất cả hữu tình chúng sinh Quý báu hơn cả viên ngọc như ý Để đạt được mục đích cao nhất Nguyện con luôn xem họ là thân thương, Và nỗ lực vì lợi lạc của họ.…
Đọc thêm

Công đức nhiễu tháp

Giáo Pháp vô song, sâu xa, thâm sâu, vi tế, tuyệt diệu Trong hàng trăm nghìn triệu kiếp thật khó gặp gỡ, Giờ đây con đã gặp và nghe, thọ nhận và gìn giữ, Con thề sẽ thấu triệt ý nghĩa chân thực của Thiện Thệ. Để làm lợi lạc mọi hữu tình chúng sinh,…
Đọc thêm