Chuyên mục: Khyentse

Sống là dần chết

Vì đã sinh ra Tôi phải chết đi, và cứ thế … Kisei Không gì có thể trợ giúp khi cái chết xảy đến? Tất cả những gì nhân loại đang làm, đang suy nghĩ và cảm nhận khi sống bị điều khiển bởi sự vô minh, cảm xúc và nghiệp. Và khối kết hợp…
Đọc thêm

Phóng vấn Đức Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche

Đức Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche không phải là một cao tăng của các bạn. Những bộ phim ngài làm đã khiến nhiều người hồ nghi. Trong chương trình phỏng vấn của chúng tôi, ngài Rinpoche đã nói về quá trình theo đuổi hoài bão của ngài cho đến khi dự án “nặng kí” của mình…
Đọc thêm

Tiểu Sử Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche

Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche người sáng lập Khyentse Foundation www.khyentsefoundation.org Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche Sinh năm 1961 tại Bhutan, còn được biết với danh hiệu là Thubten Chökyi Gyamtso hay Khyentse Norbu. Ngài được Đức Pháp Vương Sakya Trizin xác nhận là hóa thân của Đức Jamyang Khyentse Wangpo, người sáng lập Dòng truyền thừa…
Đọc thêm