Chuyên mục: Nyingma

Sự quân bình

Sự cân bằng cần thiết cho cả thiền định và đời sống hàng ngày. Quá ép buộc và thúc bách chỉ tạo ra căng thẳng, cứng rắn, hoang tưởng và đau khổ. Quá buông lung hay lười biếng thành ra thiếu tập trung, thiếu sức mạnh, ảo giác, mơ tưởng hão huyền. Để biết cách thiền định như thế nào, Ngài Patrušl Rinpoche khuyên chúng ta hãy lưu ý đến câu chuyện trong kinh như sau :…
Đọc thêm

Chữa bệnh với năng lực của thiên nhiên

Nguồn thật sự và mục tiêu cuối cùng của việc đánh thức tâm linh là trong tâm chúng ta, không phải ở trong thiên nhiên. Tuy vậy, thiên nhiên có thể là một giúp đỡ vĩ đại cho chúng ta. Một sự thưởng thức thiên nhiên cho chúng ta một cơ hội và lập tức trực tiếp tự thoát khỏi chính mình và những mối bận tâm. Cần một chút cố gắng cho chúng ta để mở rộng ra với thiên nhiên.…
Đọc thêm

Những năng lực chữa lành

Nguồn sức mạnh Với hầu hết việc thiền định chữa bệnh, điều rất quan trọng là dựa vào một sự ban phước hay năng lực từ “nguồn sức mạnh” như là một trợ giúp trong việc chuyển hóa đau khổ. Nguồn sức mạnh là một công cụ – một phương tiện thiện xảo – có thể khơi dậy năng lực và trí huệ bên trong chúng ta để chữa bệnh. Một Phật tử có thể dùng hình tượng,…
Đọc thêm

Lịch sử truyền dạy Vajrakilaya

Truyền dạy Vajrakilaya là một sự truyền dạy Mật thừa vô cùng sâu xa, rộng lớn, và cao tột, có thể được phân ra thành ba, sáu, hay chín dòng truyền thừa. Bởi sáu hay chín dòng truyền được bao gồm trong ba dòng chính, sự truyền dạy Vajrakilaya có thể được thảo luận trong…
Đọc thêm