Chuyên mục: Nyingma

Di sản tâm linh, sự chuyển hóa và tính liên tục

Sự truyền dạy và tính liên tục là những điểm trọng yếu của truyền thống Phật Giáo. Những giáo lý sống động không được tàn lụi; sự chứng ngộ chân thực phải được trao truyền từ vị Thầy sang đệ tử. Những Đạo Sư Tây Tạng vĩ đại không phải là những điều huyền nhiệm biệt lập. Được bắt rễ trong mảnh đất phì nhiêu của sự xác tín và kiên trì của chính các…
Đọc thêm

Câu chuyện cuộc đời Tổ Jigme Lingpa

Trì Minh Vương hay Vidyadhara tối thắng Rigdzin Jigme Lingpa (1729-98) sinh ở Yoru, Tây Tạng trong một vùng vô cùng khiêm nhường. Đó là thời điểm mà tri kiến và thực hành về các giáo lý Đại Viên Mãn Dzogchen đang trở nên sai lạc bởi những giả định và suy đoán mang tính lý thuyết đơn thuần. Tổ Jigme Lingpa được xem là một hóa hiện của Ngài Manjushrimitra – đạo sư Dzogchen Ấn Độ, vị đệ tử căn bản của đạo sư Dzogchen nguyên thủy – Tổ…
Đọc thêm

Lịch sử cô đọng về những hoạt động của Đức Orgyen Padma

Trong ngôn ngữ Uddiyana: Buddha Dharma Sangha Dhaya. Trong ngôn ngữ Tây Tạng: Sangye Cho Dang Gendun La Taktu Gupe Chaktsal Lo. [Cung kính đỉnh lễ Phật, Pháp và Tăng!] Câu chuyện này là một giáo lý về cuộc đời và sự giải thoát của Đức Liên Hoa Sinh, đấng dẫn dắt chúng sinh, vị sinh ra vì lợi ích của những kẻ cần được điều phục. Đó là một câu chuyện để bảo vệ những kẻ tận tụy, may…
Đọc thêm

Đại dương lời khuyên tuyệt diệu để thực hành Nhập thất cô tịch

Khi Tổ Jigme Lingpa[2] đang sống tại địa điểm cô tịch ở Tsering Jong – nơi cư ngụ chính yếu của Ngài, gần Chongye thuộc miền Nam Tây Tạng – Ngài có nhiều đệ tử, những vị đã duy trì nhập thất trong ba mươi năm. Chính vì họ và vì những hành giả tương lai mà Ngài biên soạn lời khuyên chân thành này, Đại Dương Lời Khuyên Tuyệt Diệu Để Thực Hành Nhập Thất Cô Tịch.…
Đọc thêm