Chuyên mục: Kathok Nyingma

Trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm

Bởi vì tâm thức có tiềm năng này để trở thành giác ngộ, qua thực hành, tiềm năng lớn lên dần dần. Đấy là lý do tại sao Bồ đề tâm có thể bừng nở và trải rộng không bờ. Và một khi nó trở nên bao la, nó có năng lực vô biên. Chúng…
Đọc thêm

Thông Điệp Hùng Hồn Của Một Yogi Tây Tạng

By Kyabje Chatral Sangye Dorjee Rinpoche Kyabje Chatral Sangye Dorjee Rinpoche là một trong những Yogi thành tựu nhất hiện còn sống của Phật Giáo Tây Tạng. Ngài sinh vào tháng Sáu năm 1913 tại Kham, Tây Tạng. Mỗi năm ngài cứu thoát hàng triệu thú vật và là một người ăn chay nghiêm nhặt…
Đọc thêm

Lợi ích của việc cứu vớt các sinh mạng

Đạo sư lừng danh Pháp Vương Chatral Rinpoche Con đảnh lễ Lạt ma, Đức Phật Amitayus (Vô Lượng Thọ), Và chư vị Bồ Tát trong Pháp hội. Giờ đây con mô tả vắn tắt những lợi lạc Của việc phóng thích và chuộc mạng thú vật. Cứu thoát thú vật khỏi tay kẻ đồ tể…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đạo sư Nyoshul Khenpo Rinpoche

Đạo sư Đại Viên Mãn Nyoshul Khenpo Rinpoche và Đức Sogyal Rinpoche Đây hoàn toàn không phải là một namthar – một tiểu sử tâm linh – nó chỉ là một chuỗi những chuyện rủi ro. Tôi sinh ở miền đông Tây Tạng năm 1932. Cha tôi là một kẻ cướp lang thang, một kẻ…
Đọc thêm