Chuyên mục: Kathok Nyingma

Tiểu sử vắn tắt Đức Khenchen Ngawang Palzangpo

Đấng bảo hộ vinh quang, đạo sư tôn quý Khenchen Ngawang Palzangpo, sinh ra giữa những điềm tích cực, diệu kỳ trong “Năm Làm Say Sưa,” tức năm Thổ Mão cái của chu kỳ sáu mươi năm thứ mười lăm theo lịch Tây Tạng[2], vào sáng ngày Mười tháng Mười. Pematso, ngôi làng nơi Ngài chào đời, tọa lạc bên bờ Sông Dri, gần…
Đọc thêm

Trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm

Bởi vì tâm thức có tiềm năng này để trở thành giác ngộ, qua thực hành, tiềm năng lớn lên dần dần. Đấy là lý do tại sao Bồ đề tâm có thể bừng nở và trải rộng không bờ. Và một khi nó trở nên bao la, nó có năng lực vô biên. Chúng…
Đọc thêm

Thông Điệp Hùng Hồn Của Một Yogi Tây Tạng

By Kyabje Chatral Sangye Dorjee Rinpoche Kyabje Chatral Sangye Dorjee Rinpoche là một trong những Yogi thành tựu nhất hiện còn sống của Phật Giáo Tây Tạng. Ngài sinh vào tháng Sáu năm 1913 tại Kham, Tây Tạng. Mỗi năm ngài cứu thoát hàng triệu thú vật và là một người ăn chay nghiêm nhặt…
Đọc thêm