Chuyên mục: Mindoling Nyingma

Tiểu sử sơ lược Đức Mindrolling Trichen thứ 11

Tu viện trưởng thứ 11 của tu viện Mindrolling, Đức Trichen Jurme Kunzang Wangyal sinh ra trong gia đình của vị tu viện trưởng thứ 10 của Mindrolling, ngài Trichen Jurme Dondrub Wangyal và vợ là Yum Dawa Droma, vào ngày thứ mười tám, tháng âm lịch đầu tiên của năm Cừu Sắt. Đức Mindrolling…
Đọc thêm

Thực hành tổng quát truyền thống Mindroling

 GIAI ĐOẠN CƠ BẢN (NGONDRO) Còn gọi là giai đoạn Ngondro, tức Pháp tu nền tảng hay Pháp tu dự bị. Trước tiên, hành giả phải tu tập, chiêm nghiệm, thiền quán Bốn bước khởi đầu bình thường và Năm bước khởi đầu phi thường. Để thực hiện Bốn bước này, hành giả phải dựa…
Đọc thêm

Tiểu sử Đạo sư Minling Khenchen Rinpoche

Tháng Năm 1968 Hóa thân Thứ Chín được Đức Đạt Lai Lạt Ma Thừa nhận Đạo sư Minling Khenchen Rinpoche của dòng Ög Min Ogyen Mindrolling sinh trong gia đình Mindrolling thuộc dòng truyền thừa Nyok linh thánh vào ngày 25 tháng Năm, 1968. Thân mẫu của Khenchen Rinpoche là bà Jetsun Dechen Wangmo, cô…
Đọc thêm

Đôi nét về Bậc nắm giữ truyền thống Mindroling

Cây Truyền thừa Mindrolling Sư Tổ Terdag Lingpa - Trì Minh Vương Bất Biến Kim Cương - Vị sáng lập tu viện Mindrolling Như tiên tri trong chính kho tàng ẩn dấu của ngài có đoạn: Vào thời điểm của năm sự suy đồi, Khi mà tuổi thọ trung bình của con người quá thấp,…
Đọc thêm