Chuyên mục: Đạo sư Shechen

Tiểu sử ngắn Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche

 Đức Dilgo Khyentse Rinpoche & Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche  Đức Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche là chính là hóa thân của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche, Ngài viên tịch năm 1991 và hưởng thọ 81 tuổi. Đức Khyentse Yangsi Rinpoche sinh ra ở Nepal vào ngày 30 tháng 6 năm 1993. Khi Đức Khyentse Rinpoche viên tịch,…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Changling Rinpoche

Đức Changling Rinpoche sinh ra tại Kalimpong, Ấn Độ. Ngài học tiếng Anh tại trường học của Tiến sĩ Graham. Khi lên 10 tuổi, Ngài được Đức Dilgo Khyentse Rinpoche và Penor Rinpoche xác nhận là hóa thân của tulku của Tu viện Changchub Ling Nyingma tại miền Trung Tây Tạng. Ngài được tấn phong…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Tulku Gyalse Rinpoche

. Đức Tulku Gyalse Rinpoche sinh năm 1980 trong một gia đình du cư tại vùng Bumthang của Trung tâm Bhutan. Vị Thầy tiền nhiệm của Ngài, Đức Adzom Gyalse Tulku, con trai thứ 3 của Adzom Drukpa, là một Terton (khai mật tạng kinh), tác giả của rất nhiều nghi lễ ,bản văn và…
Đọc thêm

Tiểu sử ngắn Đức Shechen Rabjam Rinpoche

Đức Shechen Rabjam Rinpoche sinh năm 1967, là cháu trai và là người thừa kế tâm linh của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche. Kể từ khi ông Ngài qua đời vào năm 1991, Đức Rabjam Rinpoche đã giữ trọng trách trao truyền các giáo lý của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche cho Ngài và mang lại tầm nhìn lớn…
Đọc thêm

Đôi nét về Matthieu Ricard

Gặp Bậc Chân Tu Đã Sống Qua Nhiều Kiếp Chân tu Matthieu Ricard đã sống qua nhiều kiếp. Những năm 60, ngộ đạo bởi những cảm nhận sâu sắc tự thân, ông tới sống ở Darjeeling, Ấn Độ, nơi ông bắt đầu học giáo lý Phật giáo Tây Tạng và trở thành một vị chân…
Đọc thêm