Chuyên mục: Kinh sách Nyingma

Hành giả Thiền Định

Canh giữ tâm bạn trong cô tịch, từ bỏ những phóng dật và công việc, tránh những tình huống bất lợi, và điều phục phiền não bằng những cách đối trị thích hợp. Bảo đảm rằng cái thấy (kiến) và cách hành xử (hành) của bạn hòa hợp với nhau, hãy hăng hái hiến mình…
Đọc thêm

Khi nào chim sắt bay – Lời tiên tri của Đức Liên Hoa Sanh

Khi được hỏi bởi đệ tử của Ngài rằng khi nào thì thời kỳ Giáo Pháp tận diệt sẽ bắt đầu, Guru Rinpoche trả lời; "Khi chim sắt (1) bay trên bầu trời và Ngựa sắt (2) chạy trên đường, chúng ta biết rằng thời kỳ giáo pháp kết thúc đã đến. Tại thời điểm…
Đọc thêm

Tự Tánh Sâu Xa Của Tâm

Không ai có thể chết một cách vô úy và hoàn toàn bảo đảm, khi họ chưa thực sự giác ngộ được bản chất sâu xa của tâm. Vì chỉ có sự chứng ngộ này, được thuần thục qua nhiều năm thiền định, mới có thể giữ vững tâm suốt tiến trình rối loạn của…
Đọc thêm

Lời Kim Cương Đạo Sư Liên Hoa Sinh

Con kên kên, loài bay vút qua những bầu trời, Xà xuống vì thực phẩm do sức mạnh, năng lực ham muốn. Nó không nhận thấy khi mình bị gài chặt trong một cái bẫy sao? Sư tử tuyết cái trắng, loài uy nghi dũng mãnh vượt qua những dòng sông băng, Lạc trong những…
Đọc thêm