Chuyên mục: Sakya

Lịch sử của phái Sakya

Vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsanpo, người mà một số học giả nói là đã sinh năm 126 trước công nguyên. Triều đại của ông là dấu ấn rõ ràng của Tây Tạng nguyên thủy (Bod) như một nước có chủ quyền. Trong lúc không có nhiều người biết về Tây Tạng trong giai đoạn này, các ghi chép thời xưa trình bày người Tây Tạng am tường về y…
Đọc thêm

Kính lễ đến Đức Phật bậc thực hiện mười hai việc làm Giác Ngộ

Ngài là bậc thiện xảo, bi mẫn, sinh ra trong dòng truyền Shakyas, Không thể thất bại bởi người khác, bậc tiêu diệt các mara, Thân Ngài huy hoàng như Núi Tu Di bằng vàng ròng, Vị Vua của Shakyas – con kính lễ dưới chân Ngài. Ngài là bậc đầu tiên phát triển tâm giác ngộ, [Kế đó] viên mãn hai tích lũy về công đức và trí tuệ, Và trong thời…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Pháp Vương Chogye Trichen Rinpoche

Đức Lão Pháp Vương Chogye Trichen Rinpoche là vị Lạt ma lớn tuổi nhất và cao cấp nhất dòng truyền thừa Sakya trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài là hóa thân của Chogye Trichen đời trước và là Pháp Vương Tsharpa. Ngài không chỉ là vị Lạt ma vĩ đại đã trì giữ hoàn hảo…
Đọc thêm