Chuyên mục: Lịch sử chung

Lịch sử của phái Sakya

Vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsanpo, người mà một số học giả nói là đã sinh năm 126 trước công nguyên. Triều đại của ông là dấu ấn rõ ràng của Tây Tạng nguyên thủy (Bod) như một nước có chủ quyền. Trong lúc không có nhiều người biết về Tây Tạng trong giai đoạn này, các ghi chép thời xưa trình bày người Tây Tạng am tường về y…
Đọc thêm

Lịch sử sơ lược Truyền thống Sakya

 Pháp Vương Jigdal Dagchen Sakya và Pháp Vương Sakya Trizin Cây truyền thừa dòng Sakya Sakya có nghĩa là Đất Màu Xám hay dòng truyền thừa Lam Thổ... Ngài Sakya Trizin đời thứ 41 hiện là Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Sakyapa Quý Tộc Họ Khon và Khon Lui Wangpo Sunga Từ thế kỷ…
Đọc thêm