Cuộc gặp lịch sử giữa Đức Karmapa Trinley Thaye Dorje và Đức Karmapa Ogyen Trinley Dorje

Đức Pháp Vương Karmapa Trinley Thaye Dorje và Đức Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje đã gặp gỡ nhau vài ngày trước ở một vùng thuộc miền quê nước Pháp. Mục đích của lần gặp này là để các ngài có dịp biết đến nhau một cách cá nhân. Các ngài cũng đã đàm luận cách làm sao để cùng làm việc cho duy trì và phát triển truyền thống Karma Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi thảo luận, các ngài đã đưa ra thông cáo chung như sau:

Chúng tôi rất hài lòng đã có dịp này để gặp gỡ và biết nhau trong một bối cảnh an hòa và thư thái. Chúng tôi đã ước mong là có dịp như thế trong nhiều năm rồi, và chúng tôi hài lòng vì ước mong ấy đã được thành sự thật. Mục tiêu của sự gặp gỡ này chủ yếu là để cùng nhau thiết lập một mối liên hệ cá nhân [giữa chúng tôi]. Lần đầu tiên chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau thoải mái và hiểu biết về nhau. Vì thế, chúng tôi đã có thể bắt đầu [biến] những gì mình mong ước thành một kết nối mạnh mẽ [giữa chúng tôi]

Trong khi [cùng trải qua] dịp này với nhau, chúng tôi cũng trao đổi những phương cách mà chúng tôi có thể làm để hàn gắn những chia cách đã không may xảy đến với truyền thừa Karma Kagyu quý báu của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy điều này là nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm mọi thứ để có thể đưa dòng truyền thừa cùng nhau [hòa hợp].

Cam kết thực hiện [trách nhiệm nói trên] là cực kỳ quan trọng đối với tương lai của truyền thống Karma Kagyu cũng như là với tương lai của Phật giáo Tây tạng và với lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Vì thế chúng tôi cùng kêu gọi tất cả mọi người trong truyền thống Karma Kagyu hãy cùng với chúng tôi nỗ lực phát triển và giữ gìn dòng truyền thừa của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng đây chính là trách nhiệm chung phải khôi phục sự hòa hợp trong truyền thừa của chúng ta, dòng truyền thừa của trí tuệ và bi mẫn.

~ Nguồn: Drikung Kagyu Dharma Raja

Tôn ảnh: Đức Pháp Vương Karmapa 16 và hai Hóa Thân Karmapa Ogyen Trinley Dorje - Karmapa Ogyen Trinley Dorje

Comments are closed.