Tiểu sử Kalu Yangsi Rinpoche

Vào ngày 17, tháng 9 năm 1990 tại Ấn Độ, với những dấu hiệu vô cùng tốt lành, bà Drolkar vị phối ngẫu của Đức Lama Gyaltsen đã hạ sinh một vị Tulku, chính là hóa thân của Đức Kalu Rinpoche.

Lama Gyaltsen, cháu trai cũng là thị giả của của Đức Kalu Rinpoche đã phụng sự Ngài từ thời niên thiếu. Đức Chatral Rinpoche thuộc trường phái Cổ Mật (Nyingma) là người đầu tiên phát hiện ra khả năng của Kalu Yangsi Rinpoche và tin rằng Ngài chính là hóa thân của Đức Kalu Rinpoche đời trước.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1992, sau khi giảng giải rằng đã nhận được những dấu hiệu rõ ràng từ Đức Kalu Rinpoche, Đức Chamgon Tai Situ Rinpoche đã chính thức ấn chứng sự hóa thân chuyển thế của Đức Kalu. Đức Situ Rinpoche đã gửi một bức thư về việc ấn chứng cho Lama Gyaltsen tới Đức Đạt Lai Lạt ma đời thứ 14 và ngay lập tức Ngài đã xác nhận sự hóa thân của Kalu Yangsi Rinpoche. Rất nhiều người nhìn thấy cầu vồng trên Tu viện của Đức Kalu Rinpoche tại Sonada, Ấn Độ vào thời điểm Kalu Yangsi Rinpoche tái sinh và cho biết rằng những chiếc cầu vồng giống hệt đã xuất hiện trên Tu viện sau khi Đức Kalu Rinpoche đời trước viên tịch.

Đức Kalu Rinpoche đã chọn tái sinh trong gia đình kiếp trước của Ngài chính là Tu viện Samdrup Tarjayling. Như Đức Bokar Rinpoche đã nói đây là một dấu hiệu tự do hoàn toàn về tâm thức của Ngài và phản ánh đức tính giản dị và ngay thẳng mà các học trò của Ngài luôn khắc ghi. Vì lòng tốt và sự đại bi của mình, Ngài tái sinh vì chính những nguyện cầu của các đệ tử.

Vào ngày 28 tháng 2 năm 1993, Đức Kalu Yangsi Rinpoche được tấn phong tại Samdrup Tarjayling. Đức Chamgon Tai Situ Rinpoche và Đức Goshir Gyaltsap Rinpoche chủ trì nghi lễ, với sự trợ giúp của Đức Bokar Rinpoche, trưởng tử tâm linh của Kalu Rinpoche. Đức Situ Rinpoche đã thực hiện nghi lễ cắt tóc và ban pháp danh Karma Ngedön Tenpay Gyaltsen cho vị Tulku trẻ - nghĩa là Victory Banner of the Teachings of the True Meaning. Về sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến thăm Tu viện và ban phước cho Ngài.

Nghi lễ cúng dường được thực hiện nhân danh Đức Kalu Yangsi Rinpoche cùng Lama, học trò của Đức Kalu Rinpoche và các trung tâm Pháp trên toàn thế giới. Lama Norlha Rinpoche đã nhận các phẩm vật cúng dường từ các trung tâm New York của Đức Kalu Rinpoche, cùng với lời cầu nguyện sức khỏe và trường thọ cho Đức Kalu Yangsi Rinpoche vì nguyện vọng và sự Phát triển của giáo Pháp thông qua những hành động đưa đến giác ngộ của Ngài.

Tháng 6 năm 1995, Đức Kalu Yangsi Rinpoche đã đáp chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Mỹ, đồng hành cùng Đức Bokar Rinpoche. Trong suốt thời gian ở Tu viện Kagyu Thubten Chöling, Đức Kalu Yangsi Rinpoche đã tham gia các trao truyền quán đảnh do Đức Bokar Rinpoche ban truyền cũng như việc trì tụng hành ngày. Khi Đức Kalu Yangsi Rinpoche và Bokar Rinpoche đến thăm khu vực Bảo Tháp, họ đã liên tiếp biểu diễn các vũ điệu kim cương huyền diệu Tây Tạng, nói là có sức mạnh để điều phục các thế lực xấu ác.

Với sự chú tâm vào thiền, trì chú, thư pháp và các nhạc khí truyền thống ở độ tuổi còn nhỏ như vậy đã hé lộ sự đam mê sâu sắc đối với việc thực hành Pháp của Ngài. Mặc dù đang còn nhỏ nhưng ở Ngài đã hiển lộ những phẩm tính tinh túy của một vị Bồ Tát. Hiện tại, Đức Kalu Yangsi Rinpoche đang tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Bokar Rinpoche.

Việt dịch : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Kalu Yangsi Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt nam.

Comments are closed.