Lịch sử truyền thống Palyul

Truyền thừa Palyul

Vào năm 1665 (Năm Mộc Xà) tức năm Rabjung thứ 11, Trì Minh Vương vĩ đại Kunzang Sherab (1639-1699) đã đến Tu Viện Palyul mới được xây để đảm nhận trọng trách bậc trì giữ đầu tiên của Dòng truyền thừa Palyul khi Ngài mới 30 tuổi.

Vị Thầy gốc của Ngài, Khai Mật Tạng Migyur Dorje (1645-1667) đã cho Ngài biết rằng: “Theo lời tiên tri của Đức Liên Hoa Sinh, đây là thời điểm chín muồi để con phụng sự vì lợi lạc của tất thảy hữu tình chúng sinh. Con phải đảm đương trọng trách quản lý Tu viện này bởi đây sẽ là nguồn Giáo Pháp vô tận để truyền bá giáo lý của trường phái Nyingmapa”

Mỗi vị trì giữ Dòng truyền thừa Palyul đều nổi danh là những nhà thông thái Kinh điển, Mật điển, khoa học Tâm linh và khoa học thông thường. Những vị trì giữ kế tiếp của Dòng truyền thừa này và tu sĩ tại các Tu viện của trường phái Palyul đều nghiêm trì giới luật và coi đó là giới luật căn bản. Dựa trên nền tảng này, việc thực hành tu tập căn bản thứ hai là luyện tâm, một phương thức của Đại Thừa mà tinh yếu là giáo lý Bồ Đề Tâm. Hành giả thực hành tu tập để phát triển Bồ Đề Tâm trên hai phương diện phát nguyện và thực hành vì lợi lích của hữu tình chúng sinh.

Nhờ truyền thống tu tập miên mật của các tu sĩ nghiêm trì giới luật, Dòng truyền thừa Palyul được biết đến là trường phái thành tựu. Pháp thực hành đầu tiên của trường phái này là khóa nhập thất dự bị 30 ngày. Tiếp theo là khóa thực hành Tummo (Tsa Lung) 44 ngày; Pháp thực hành dự bị trì tụng 400 000 biến; Trao truyền Togal 40 ngày; Thực hành tịnh quang, Thực hành Togal bên trong; Thực hành màn đêm 30 ngày và rèn luyện trong trạng thái mộng, bản tánh của âm thanh và các cõi tịnh độ. Mỗi pháp tu được thực hành dựa trên mức hiểu và sự tỉnh giác của hành giả. Để được tiếp tục thực hành các pháp tu ở mức độ cao hơn, tất cả hành giả đều phải vượt qua kì thi kiểm tra trình độ. Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, hành giả sẽ bước vào khóa nhập thất kéo dài 3 năm.

Trong quá trình nhập thất 3 năm, sau khi thành tựu trì tụng gốc của Tam Căn Bản (Lama, Ydam, Khandro) hành giả sẽ thực hành pháp Trekcho. Khóa nhập thất 3 năm thành công được đánh dấu bởi dấu hiệu thành tựu thực sự sau khi hành giả thọ nhận tấn phong và được ban danh hiệu Đại Đạo Sư Kim cương (Vajra Acharya hay Tantric Master). Chính tại thời điểm này hành giả được công nhận là một đạo sư tâm linh (lama) đầy đủ phẩm tính với khả năng trao truyền quán đảnh, giảng dạy giáo lý, thực hiện những nghi quỹ đặc biệt và những thực hành tu tập vì lợi lạc của tất cả hữu tình chúng sinh.

Với sự thiết lập nền tảng thực hành thanh tịnh theo truyền thống Palyul là nhờ lòng từ bi và năng lực của Bậc Trì Minh Vương vĩ đại Kunzang Sherab. Lòng đại bi phi thường cùng những hoạt động và nguyện lực {vì lợi lạc giáo Pháp} của Ngài vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Cuốn sách lưu niệm Oasis of Liberation (Ốc Đảo Giải thoát) được phát hành đặc biệt nhân dịp khai trương ngôi đền mới năm 1999, trình bày sâu hơn về Dòng truyền thừa Palyul và Hóa thân hiện tại của Đức Kunzang Sherab, Đức Gyatrul Rinpoche.

Nguồn : http://www.palyul.org/eng_lin03_lineage.htm

Việt ngữ : Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính : Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với truyền thống Palyul đều được lợi lạc và cầu mong nhờ công đức này truyền thống Palyul sẽ nở rộ tại Việt nam

Comments are closed.