Tiểu sử Đức Ralo Rigdzin Wangyal Dorje Rinpoche

Đức Ralo Rigdzin Wangyal Dorje Rinpoche sinh vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng 8 năm 1933 (năm Mộc Tuất theo Tạng lịch) tại Pargon Dechen Kyiphug, Tây Tạng. Đây chính là nơi mà Đức Sangye Lama, vị Terton (Khai Mật Tạng Vương) đầu tiên đã nhập thất ẩn tu. Trong suốt tháng chào đời của Đức Ralo Rinpoche, tất cả các nông trại đều đón nhận những vụ mùa bội thu và ai cũng tin rằng đó chính là dấu hiệu kiết tường.

Khi lớn lên, Đức Ralo Rinpoche học Phật pháp Tây Tạng từ ông Ngài, Đức Dhechen Rinpoche và cha Ngài, Đức Ralo Karam Vajra Rinpoche, những hậu duệ tiếp nối Dòng truyền thừa Ra Tobden Pawo.

Ralo Rinpoche

Đức Ralo Rinpoche

Khi Đức Ralo Rinpoche lên 11 tuổi, Ngài đã thực hiện khóa nhập thất 3 tháng. Chính tại đây Ngài đã trực ngộ và thể nhập vào Tánh Không (shunyata) và nguyện rằng sẽ tu học giáo lý Đại Viên Mãn (Dzogchen)

Năm lên 17 tuổi, Đức Ralo Rinpoche đã thực hiện kì nhập thất truyền thống 3 năm, 3 tháng, 3 ngày và đạt được sự chứng ngộ Tam Căn bản: Đạo sư, Bổn tôn và Dakini (Guru, Yidam, Khandro).

Năm 26 tuổi, Đức Ralo Rinpoche đã di chuyển từ Tây Tạng tới Ấn Độ và sau đó chấp nhận lời mời của Hoàng gia Bhutan ở lại đây.

Năm 27 tuổi, Ngài đã di chuyển từ Bhutan tới Darjeeling, Ấn Độ để thỉnh giáo lý từ Đức Chatral Sangye Dorje Rinpoche, một Bậc Đạo sư Dzogchen vĩ đại.

His Holiness Kyabje Chatral Rinpoche and Ralo Rinpoche

Đức Chatral  Rinpoche & Đức Ralo Rinpoche

Đức Ralo Rinpoche đã thọ nhận rất nhiều quán đảnh Dzogchen, khẩu truyền, giáo huấn từ Đức Chatral Rinpoche và lại tiếp tục một kì nhập thất ẩn tu 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Sau lần nhập thất này, Ngài đã đạt được chứng ngộ Đại Viên Mãn (Dzogchen) và kinh nghiệm nhiều dấu hiệu thành tựu.

Ở độ tuổi khoảng 33, 34, Đức Ralo Rinpoche thọ nhận nhiều giáo lý Kim cương thừa hơn và hoàn thành bộ giáo lý về Yidam Vajrakilaya (Bổn tôn Kim Cang Phổ Ba) tại Ấn Độ và Nepal.

Khoảng vào giai đoạn cuối của kì nhập thất Yidam của Đức Ralo Rinpoche, Đức Dilgo Khyentse Rinpoche, một trong những vị Thầy và học giả vĩ đại của Dòng truyền thừa Nyingma vào thế kỉ thứ 20, đã yêu cầu Ngài tới Đài Loan để thỉnh cầu giáo pháp Tây Tạng.

Đây là thời điểm bắt đầu khai mở những giáo lý của Đức Ralo Rinpoche tại Đài Loan, nơi Ngài đã thiết lập các trung tâm Pháp. Về sau, Ngài đã du hành tới nhiều địa điểm như Hồng Kông. Nhật Bản và Hoa Kỳ, tại những nơi này Ngài cũng trao truyền các giáo lý và thiết lập các trung tâm Phật Pháp.

Đức Ralo Rinpoche đã tu học cùng nhiều vị Thầy vĩ đại của thời kì Phật giáo Tây Tạng thế kỉ 20, bao gồm Đức Dudjom Rinpoche, Đức Karmapa đời thứ XVI, Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro và Đức Penor Rinpoche.

Là một hành giả và học giả của Bất Bộ Phái (Rimé), Đức Ralo Rinpoche cũng nghiên cứu và thực hành rất nhiều pháp tu thuộc Dòng truyền thừa Kagyu và Sakya của Phật giáo Tây Tạng.

Đức Ralo Rinpoche còn là một bậc thành tựu về Y học Tây Tạng và thể theo thỉnh cầu Ngài thường kiểm tra, đưa ra lời khuyên với phương pháp phù hợp cho từng cá nhân để trị bệnh của họ.

Những hoạt động Từ Bi không ngừng nghỉ đều khởi nguồn từ tấm lòng và tâm trí của Đức Ralo Rinpoche. Hiện tại, Ngài sống tại tu viện của mình ở Parphing, Nepal và chăm sóc việc đào tạo tu sĩ tại đây.

Đức Ralo Rinpoche thị tịch vào ngày 26 tháng 12 năm 2011 tại Nepal. Nhục thể của Ngài được hỏa táng vào ngày 14 tháng 2 tại Tu viện Rigzin Phodrang, Nepal. Cầu vồng xuất hiện quanh mặt trời khi lễ Puja bắt đầu được cử hành. Nhiều dấu hiệu kiết tường và những nét huyền bí xuất hiện xung quanh khu vực diễn ra lễ Puja.

http://wcbs.us/pb/wp_cec17277/wp_cec17277.html

Việt ngữ: Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Ralo Rigdzin Wangyal Dorje Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này những hóa thân của Ngài sớm quang lâm đến Việt nam

Comments are closed.