Bài mới nhất

 

Đạo Sư - Bổn tôn - Dakini

all photos

Lời vàng Chư Đạo Sư

 • Lời Dạy Cuối Cùng Của Dilgo Khyentse Rinpoche

  “Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh.”

  —Dilgo Khyentse Rinpoche

  Dilgo Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 tại miền Đông Tây Tạng. Ngay khi là một cậu bé, Rinpoche đã...

 • Lời dạy cuối cùng của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

  “Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh.”

  —Dilgo Khyentse Rinpoche

  Dilgo Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 tại miền Đông Tây Tạng. Ngay khi là một cậu bé, Rinpoche đã hiển lộ một khát khao mãnh...

 • OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

  "Vì lợi ích của tất cả chúng sinh mẹ chúng tôi lập ra website này không ngoài gì khác là cung cấp những thông tin về Các Dòng Truyền Thừa Không Gián Đoạn của Kim Cương Thừa và các vị Đạo Sư Chứng Ngộ để tạo Nhân Duyên cho tất cả tất cả chúng sinh mẹ đến với Dòng Truyền Thừa và Đạo Sư Chứng Ngộ mà mình có duyên nghiệp và nhờ đó mà sớm đạt Hạnh phúc của đời này và những đời tương lai."

  ...

 • OM VAJRA SATO AH

  "Đại thừa tổng quát hay còn gọi là Kinh thừa (Sutrayana) và Mật thừa hay Kim Cương thừa (Mantrayana hay Tantrayana) là : cả hai thừa đều nhắm đến trí huệ tánh Không (Trí huệ), nhưng với Kim Cương thừa còn nhấn mạnh đến trí huệ đại lạc (Phương tiện). Với đôi cánh Trí huệ và Phương tiện, Kim Cương thừa bay thẳng vào không gian giải thoát một cách mạnh mẽ và nhanh chóng nhất."

  ...

Cộng đồng Kim Cương Thừa