Bài mới nhất

 • Tìm hiểu chính mình qua Phật giáo

  Khi chúng ta tìm hiểu Phật giáo là chúng ta tìm hiểu chính mình, tìm hiểu tâm bản nhiên của chính chúng ta. Thay vì để ý đến những vấn...

  Đọc thêm
 • Đi tìm bản ngã

  Geshe Ngawang Dhargyey (1921-1995) sinh ra ở vùng Trehor thuộc Kham, phía đông của Tây Tạng và học ở Tu viện Dhargyey địa phương cho đến khi 18 tuổi. Khi đó, ngài đến Tu viện Sera ở Lhasa....

  Đọc thêm
 • Một chỉ dẫn ngắn gọn về thệ nguyện samaya

  Kính lễ Đức Kim Cương Tát Đỏa! Bất cứ khi nào chúng ta thọ nhận quán đỉnh về một vị Bổn tôn Yidam bất kỳ, thệ nguyện Samaya là điều quan trọng đối với sự chín muồi tinh túy thực sự của quán...

  Đọc thêm

 

Đạo Sư - Bổn tôn - Dakini

all photos

Lời vàng Chư Đạo Sư

 • Lời Dạy Cuối Cùng Của Dilgo Khyentse Rinpoche

  “Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh.”

  —Dilgo Khyentse Rinpoche

  Dilgo Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 tại miền Đông Tây Tạng. Ngay khi là một cậu bé, Rinpoche đã...

 • Lời dạy cuối cùng của Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

  “Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời này như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời xanh.”

  —Dilgo Khyentse Rinpoche

  Dilgo Khyentse Rinpoche sinh năm 1910 tại miền Đông Tây Tạng. Ngay khi là một cậu bé, Rinpoche đã hiển lộ một khát khao mãnh...

 • OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG

  "Vì lợi ích của tất cả chúng sinh mẹ chúng tôi lập ra website này không ngoài gì khác là cung cấp những thông tin về Các Dòng Truyền Thừa Không Gián Đoạn của Kim Cương Thừa và các vị Đạo Sư Chứng Ngộ để tạo Nhân Duyên cho tất cả tất cả chúng sinh mẹ đến với Dòng Truyền Thừa và Đạo Sư Chứng Ngộ mà mình có duyên nghiệp và nhờ đó mà sớm đạt Hạnh phúc của đời này và những đời tương lai."

  ...

 • OM VAJRA SATO AH

  "Đại thừa tổng quát hay còn gọi là Kinh thừa (Sutrayana) và Mật thừa hay Kim Cương thừa (Mantrayana hay Tantrayana) là : cả hai thừa đều nhắm đến trí huệ tánh Không (Trí huệ), nhưng với Kim Cương thừa còn nhấn mạnh đến trí huệ đại lạc (Phương tiện). Với đôi cánh Trí huệ và Phương tiện, Kim Cương thừa bay thẳng vào không gian giải thoát một cách mạnh mẽ và nhanh chóng nhất."

  ...

Cộng đồng Kim Cương Thừa