Chuyên mục: Guru Yoga

Biến sự thực hành Pháp thành bộ phận của đời mình

Nói chung, bằng thuật ngữ “hành giả Pháp,” chúng ta muốn nói tới một người có thể vận dụng mọi loại hoàn cảnh, tốt cũng như xấu, người có thể sử dụng ngay cả những kinh nghiệm tệ hại nhất như các chất xúc tác để trợ giúp cho những tiến bộ vượt trội hơn nữa trong thực hành của họ. Những hoàn cảnh trong đó chúng ta tự nhận biết mình phải thực sự làm sáng tỏ sự thực hành,…
Đọc thêm

Đức Khenchen Thrangu Ringpoche khai thì về nghĩa của Bốn Yoga

By Khenchen Thrangu Ringpoche Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải là phần của Phật pháp mà được các học giả Kagyu tạo ra. Họ chỉ ra rằng nhiều bản văn Phật giáo bàn luận năm con đường và mười địa Bồ tát nhưng không đề cập đến…
Đọc thêm

Bốn Mươi Sáu Lỗi Lầm Ảnh Hưởng quan hệ Thầy và Đệ tử

Tình Thầy trò giữa Đức Dilgo Khyentse Rinpoche và Đức Dalai Lama 14 By Alexander Berzin Trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận (mNgon-rtogs rgyan, tiếng Phạn, Abhisamayalamkara), Đức Di Lặc đã liệt kê bốn mươi sáu lỗi lầm ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ tương ứng với căn cơ của chư Bồ tát (sbyor-ba’i…
Đọc thêm