Chuyên mục: Sùng kính Đạo Sư

Lời Dạy Cuối Cùng Của Dilgo Khyentse Rinpoche

“Cho dù ngày hôm nay cái chết tấn công bạn như tia chớp, bạn phải sẵn sàng chết không chút buồn phiền và hối tiếc, chẳng có bất kỳ bám chấp nào về những gì được bỏ lại. Khi an trụ trong việc nhận ra quan điểm tuyệt đối, bạn nên từ bỏ cuộc đời…
Đọc thêm

Tiểu sử Đức Thamthog Rinpoche

Thamthog Rinpoche thuộc dòng tái sinh Thamthog. Ngài sinh ở miền Đông Tây Tạng vùng Lithang. Khi lên năm tuổi, giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Trijang Rinpoche, đã nhận ra Ngài là Thamthog Rinpoche thứ mười ba. Để nhận ra Ngài, người ta đã đưa cho Ngài nhiều đồ vật và Ngài…
Đọc thêm

Bậc Thầy và Nguồn cảm hứng

By Lama Thubten Yeshe NGUỒN CẢM HỨNG THIẾT YẾU ĐỂ TU TẬP Trước khi bước lên kim cương thừa, cỗ xe tối thượng, nên biết vì sao ta phải từ bỏ lối nhìn hạn hẹp phàm tình của ta về chính mình, và làm phát sinh tự tính giác ngộ của một con người đã…
Đọc thêm

Chuyển hóa cảm xúc, tình cảm thành tâm chí thành

                                   Tình Thầy trò giữa Đức Dudjom Rinpoche và Sogyal Rinpoche  Nếu những phẩm hạnh của bậc Thầy là điều kiện cần thì tâm chí thành mà chúng ta đã trưởng dưỡng với Ngài qua thực hành Thượng sư tương…
Đọc thêm

Từ sâu thẳm trái tim

By Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12 Chuyến viếng thăm Đức Thượng Sư Trulshik Rinpoche của Pháp Vương Gyalwang Drukpa 12 tại tự viện của Đức Thượng Sư Trulshik Rinpoche năm 1990, trong mưa hoa và tuyết cát tường Dù bạn có tin hay không, khi bạn được hạnh ngộ một bậc Thầy vĩ đại chân…
Đọc thêm