Chuyên mục: Kinh sách Karma

Thái độ đúng đắn của một hành giả kim cương thừa

Pháp Vương Kunzig Sharmapa Rinpoche  Truyền thống Kim Cương thừa (Vajrayana) là một con đường nhanh chóng để đạt được giải thoát. Kim Cương (vajra) tượng trưng cho năng lực có nghĩa là Kim Cương thừa rất hữu hiệu. Nhiều người có nhận thức sai lầm về Kim Cương thừa, cho rằng nó không khác gì…
Đọc thêm